Bài 3 trang 6 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau : a) Ba phần năm ; b) Âm hai phần bảy ; ...

Quảng cáo

Đề bài

Viết các phân số sau :

a) Ba phần năm  

b) Âm hai phần bảy

c) Mười hai phần mười bảy

d) Mười một phần năm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi viết phân số ta viết tử số trên gạch ngang, mẫu số viết dưới gạch ngang.

Lời giải chi tiết

a) Ba phần năm viết là \(\displaystyle {3 \over 5}.\) 

b) Âm hai phần bảy viết là \(\displaystyle {-2 \over 7}.\)

c) Mười hai phần mười bảy viết là \(\displaystyle {12 \over 17}.\)

d) Mười một phần năm viết là \(\displaystyle {11 \over 5}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số : a) (-3) : 5 ; b) (-2) : (-7) ; ....

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6. Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần ...

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : a) Mét : 23cm ; 47mm ; ...

 • Bài 7 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số nguyên x, biết rằng : ....

 • Bài 8 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức B = 4/n - 3 với n là số nguyên . a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để B là phân số ? ....

Quảng cáo
close