Bài 28 trang 64,65 Vở bài tập Sinh học 7

Giải bài 28 trang 64,65 VBT Sinh học 7: Báo cáo kết quả thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

Quảng cáo

Báo cáo kết quả thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

(Gợi ý nội dung thu hoạch: Tập tính dinh dưỡng, tập tính sinh sản, tập tính thích nghi, tập tính bầy đàn, biến thái…)

Lời giải:

- Tập tính dinh dưỡng:

    + kiến chăn nuôi rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp sáp tiết ra làm nguồn thức ăn

    + săn mồi và bắt mồi

    + ve sầu, bọ cánh cứng hút nhựa cây

- Tập tính sinh sản:

    + ghép đôi qua việc phát ra các tín hiệu kích thích như: mùi, màu sắc,…

- Tập tính thích nghi

    + điều kiện môi trường thuận lợi sẽ sinh sôi nảy nở gây ra đại diện thích nghi phù hợp

    + nhiều loài có khả năng ngụy trang để tránh kẻ thù: bọ que, bướm,…

- Tập tính bầy đàn

    + kiến, mối, ong có tập tính bầy đàn: có con đầu đàn và tổ chức đàn

- Biến thái: biến thái hoàn toàn ở bướm (con non có hình thái khác con trưởng thành, phát triển qua quá trình lột xác), không hoàn toàn ở châu chấu (con non có hình thái giống con trưởng thành, phát triển qua quá trình lột xác).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

  Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III, đặc điểm chung, sự đa dạng ở Chân khớp, vai trò thực tiễn và ghi nhớ trang 65,66,67,68 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống ở mỗi gợi ý dưới đây (quan sát hình 29.1 → 6 SGK) để chọn các đặc điểm được coi là đặc điểm chung ở ngành Chân khớp.

 • Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

 • Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 68 VBT Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

 • Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải