Bài 23* trang 9 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 23* trang 9 sách bài tập toán 6. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau :

a) \(\displaystyle{{ - 21} \over {28}} = {{ - 39} \over {52}}\)                                        b) \(\displaystyle{{ - 1717} \over {2323}} = {{ - 171717} \over {232323}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách 1 : Áp dụng tính chất cơ bản của phân số

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho. 

                    \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a:n}{b:n}\), với \(n ∈ƯC(a;b).\)

Cách 2 : Áp dụng định nghĩa hai phân số bằng nhau 

Hai phân số \(\dfrac{a}{b}\) và \(\dfrac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu \(a.d = b.c.\)


Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Cách1 :

\(\displaystyle{{ - 21} \over {28}} = {{ - 21:7} \over {28:7}} = {{ - 3} \over 4}\)               \((1)\)

\(\displaystyle{{ - 39} \over {52}} = {{ - 39:13} \over {52:13}} = {{ - 3} \over 4}\)             \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) ta suy ra: \(\displaystyle{{ - 21} \over {28}} = {{ - 39} \over {52}}.\)

Cách 2 :  \(-21.52 = -1092\)  ;        \(28.(-39) = -1092\)

Suy ra: \(-21.52 = 28.(-39).\)

Vậy \(\displaystyle{{ - 21} \over {28}} = {{ - 39} \over {52}}.\)

b)

\(\displaystyle{{ - 1717} \over {2323}} = {{ - 1717:101} \over {2323:101}} = {{ - 17} \over {23}}\)                       \((3)\)

\(\displaystyle{{ - 171717} \over {232323}} = {{ - 171717:10101} \over {232323:10101}} \)\(\displaystyle= {{ - 17} \over {23}}\)            \((4)\)

Từ \((3)\) và \((4)\) suy ra: \(\displaystyle{{ - 1717} \over {2323}} = {{ - 171717} \over {232323}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close