Bài 22* trang 9 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 22* trang 9 sách bài tập toán 6. Cho biểu thức A = 3/n - 2. a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biểu thức: \(\displaystyle A = {3 \over {n - 2}}\)

a) Tìm các số nguyên \(n\) để biểu thức \(A\) là phân số.

b) Tìm các số nguyên \(n\) để \(A\) là một số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

a) \(A\) là phân số khi và chỉ khi mẫu số khác \(0\) hay \(n-2 ≠ 0.\)

b) \(A\) là số nguyên khi và chỉ khi \(3 ⋮ (n-2)\) hay \(n-2\) là ước của \(3.\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(A\) là phân số khi và chỉ khi \(n-2 ≠ 0\) \( \Rightarrow n ≠ 2\) .

Vậy \(n ≠ 2,\; n ∈ Z\) thì \(A\) là phân số.

b) \(A\) là số nguyên khi và chỉ khi \(3 ⋮ (n-2)\) hay \((n-2) ∈ Ư (3) = \left\{-3;-1;1;3 \right\}\)

Ta có bảng sau :

Vậy \(n \in \left\{ { - 1;1;3;5} \right\}\) thì \(\displaystyle A = {3 \over {n - 2}}\) là số nguyên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close