Bài 20 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập toán 6. Một vòi nước chảy 3 giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong 1 h; 59 phút; 127 phút thì lượng nước chảy đã chiếm bao nhiêu phần bể ?

Quảng cáo

Đề bài

Một vòi nước chảy \(3\) giờ thì đầy bể. Hỏi khi chảy trong \(1h\); \(59\) phút; \(127\) phút thì lượng nước chảy đã chiếm bao nhiêu phần bể?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số phần nước trong bể \(=\) thời gian vòi chảy vào bể \(:\) thời gian vòi chảy vào bể để bể đầy nước.

Lời giải chi tiết

Ta có : \(3\) giờ \(=180\) phút.

Vì vòi nước chảy \(3\) giờ (hay \(180\) phút) thì đầy bể nên : 

Trong \(1\) giờ vòi nước chảy được \(\displaystyle{1 \over 3}\) của bể.

Trong \(59\) phút vòi nước chảy được \(\displaystyle{59 \over 180}\) của bể.

Trong \(127\) phút vòi nước chảy được \(\displaystyle{127 \over 180}\) của bể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close