Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán 6. Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất ? ...

Quảng cáo

Đề bài

Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất ?

Em hãy điền các số thích hợp vào chỗ chấm để có đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được các câu hỏi nêu trên.

B. \(\displaystyle{7 \over 4} = {{...} \over {28}}\)                      I. \(\displaystyle{6 \over {13}} = {{...} \over { - 26}}\)

N. \(\displaystyle{{ - 5} \over {13}} = {{...} \over {39}}\)                  T. \(\displaystyle{7 \over {21}} = {{28} \over {...}}\)

U. \(\displaystyle{4 \over {11}} = {{20} \over {...}}\)                   O. \(\displaystyle{\rm{}}{5 \over {25}} = {{15} \over {...}}\)

H. \(\displaystyle{1 \over 5} = {{...} \over {55}}\)                      A. \(\displaystyle{5 \over 8} = {{...} \over {40}}\)

G. \(\displaystyle{{ - 3} \over {17}} = {{ - 15} \over {...}}\)                D. \(\displaystyle{\rm{}}{4 \over {16}} = {{20} \over {...}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất cơ bản của phân số để điền các số vào chỗ chấm.

Sau đó điền chữ tương ứng vào ô vuông. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

B. \(\displaystyle{7 \over 4} = {{} 16\over {28}}.\) Vậy chữ B tương ứng với số \(16.\)

I. \(\displaystyle{6 \over {13}} = {{} -12\over { - 26}}\). Vậy chữ I tương ứng với số \(-12.\)

N. \(\displaystyle{{ - 5} \over {13}} = {{} -15\over {39}}\). Vậy chữ N tương ứng với số \(-15 .\)

T. \(\displaystyle{7 \over {21}} = {{28} \over 84{}}\). Vậy chữ T tương ứng với số \(84.\)

U. \(\displaystyle{4 \over {11}} = {{20} \over 55{}}\). Vậy chữ U tương ứng với số \(55 .\)

O. \(\displaystyle{\rm{}}{5 \over {25}} = {{15} \over 75{}}\). Vậy chữ O tương ứng với số \(75.\)

H. \(\displaystyle{1 \over 5} = {{} 11\over {55}}\). Vậy chữ H tương ứng với số \(11.\)

A. \(\displaystyle{5 \over 8} = {{} 25\over {40}}\). Vậy chữ A tương ứng với số \(25.\)

G. \(\displaystyle{{ - 3} \over {17}} = {{ - 15} \over 85{}}\). Vậy chữ G tương ứng với số \(85.\)

D. \(\displaystyle{\rm{}}{4 \over {16}} = {{20} \over 80{}}\). Vậy chữ D tương ứng với số \(80.\)

Đại dương lớn nhất hành tinh chúng ta là Thái Bình Dương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close