Bài 23 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 23 trang 87 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng d từ trái sang phải ta lấy các điểm A, D, C, B và lấy điểm O nằm ngoài đường thẳng d ....

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường thẳng \(d\) từ trái sang phải ta lấy các điểm \(A, D, C, B\) và lấy điểm \(O\) nằm ngoài đường thẳng \(d\). Biết \(\widehat {AO{\rm{D}}} = {30^o},\widehat {DOC} = {40^o},\widehat {AOB} = {90^o}.\) Tính \(\widehat {AOC},\widehat {COB},\widehat {DOB}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất :

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\).

Lời giải chi tiết

Vì \(D\) nằm giữa \(A\) và \(C\) nên tia \(OD\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OC\), suy ra :

\(\widehat {AO{{D}}} + \widehat {DOC} = \widehat {AOC}\)

Thay \(\widehat {AO{{D}}} = {30^o};\widehat {DOC} = {40^o}\) ta có:

\(\widehat {AOC} = {30^o} + {40^o} = {70^o}\)

Vì \(C\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên tia \(OC\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB\), suy ra:

\(\widehat {AOC} + \widehat {COB} = \widehat {AOB}\)

Thay \(\widehat {AOC} = {70^o};\widehat {AOB} = {90^o}\) ta có:

\({70^o} + \widehat {COB} = {90^o}\)

\( \Rightarrow \widehat {COB} = {90^o} - {70^o} = {20^o}\)

 \(D\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên tia \(OD\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OB\) nên:

\(\widehat {AO{{D}}} + \widehat {DOB} = \widehat {AOB}\)

Thay \(\widehat {AOD} = {30^o};\widehat {AOB} = {90^o}\) ta có:

\({30^o} + \widehat {DOB} = {90^o} \)

\(\Rightarrow \widehat {DOB} = {90^o} - {30^o} = {60^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close