Bài 20 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 87 sách bài tập toán 6. Cho hình 8. Hỏi góc tOv có phải là góc vuông không ? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 8. Hỏi \(\widehat {tOv}\) có phải là góc vuông không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\). 

Lời giải chi tiết

Vì cùng trên một nửa mặt phẳng bờ \(Ou\) có \(\widehat {uOt} < \widehat {uOv}\,\left( {{{39}^o} < {{129}^o}} \right)\) nên tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ov\) và \(Ou\), ta có:

\(\widehat {tOv} + \widehat {tOu} = \widehat {uOv}\)

Thay \(\widehat {tOu} = {39^o};\widehat {uOv} = {129^o}\) ta được:

\( \widehat {tOv} + {39^o} = {129^o} \)

\(\Rightarrow \widehat {tOv} = {129^o} - {39^o} = {90^o} .\)

Vậy \(\widehat {tOv}\) là góc vuông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close