Bài 19 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 87 sách bài tập toán 6. Xem hình 7, làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc xOy, xOz, yOz.

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình \(7\), làm thế nào để chỉ đo hai góc mà biết được số đo của cả ba góc \(xOy, xOz, yOz.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\). 

Lời giải chi tiết

Trong hình trên, ta có tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\) nên: 

\(\widehat {xOz} = \widehat {xOy} + \widehat {yOz}\)

Suy ra \(\widehat {yOz}=\widehat {xOz} - \widehat {xOy} \) và \(\widehat {xOy}=\widehat {xOz} - \widehat {yOz} \)

Do đó, ta đo \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {y{\rm{O}}z}\) ta suy ra số đo \(\widehat {xOz}\).

Hoặc ta đo \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {xOz}\) ta suy ra được \(\widehat {y{\rm{O}}z}\).

Hoặc ta đo \(\widehat {yOz}\) và \(\widehat {xOz}\) ta suy ra được \(\widehat {x{\rm{O}}y}\).

Vậy ta chỉ cần đo hai trong ba góc là có thể tính số đo góc còn lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close