Bài 22 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang sách bài tập toán 6. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy = 40 độ. Hỏi góc xOz là nhọn, tù, vuông hay bẹt ....

Quảng cáo

Đề bài

Tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\). Biết \(\widehat {xOy} = {40^o}\). Hỏi góc \(xOz\) là nhọn, vuông, tù hay bẹt nếu số đo của góc \(yOz\) lần lượt bằng \({30^o},{50^o},{70^o},{140^o}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất:

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\).

Lời giải chi tiết

Vì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz\) nên: 

\(\widehat {xOy} + \widehat {y{\rm{O}}z} = \widehat {xOz}\)

+) Nếu \(\widehat {xOy} = {40^o};\widehat {y{\rm{O}}z} = {30^o}\) thì \(\widehat {xOz} = 40^o + 30^o = 70^o.\)

Vậy \(\widehat {xOz}\) là góc nhọn.

+) Nếu \(\widehat {xOy} = {40^o};\;\widehat {y{\rm{O}}z} = {50^o}\) thì  \(\widehat {xOz} = 40^o + 50^o = 90^o.\)

Vậy \(\widehat {xOz}\) là góc vuông.

+) Nếu \(\widehat {xOy} = {40^o};\widehat {y{\rm{O}}z} = {70^o}\) thì \(\widehat {xOz} = 40^o + 70^o = 110^o.\)

Vậy \(\widehat {xOz}\) là góc tù.

+) Nếu \(\widehat {xOy} = {40^o};\widehat {y{\rm{O}}z} = {140^o}\) thì

\(\widehat {xOz} = 40^o + 140^o = 180^o.\)

Vậy \(\widehat {xOz}\) là góc bẹt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close