Bài 21 trang 87 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 87 sách bài tập toán 6. a) Đo các góc DHE, DGE, DFE.

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 9.

a) Đo các góc \(DHE, DGE, DFE\).

b) Hỏi \(\widehat {DF{\rm{E}}}\) có bằng \(\widehat {DGE} + \widehat {DHE}\) hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Cách đo góc: Muốn đo góc \(xOy,\) ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh \(O\) của góc, một cạnh của góc (chẳng hạn \(Oy\)) đi qua vạch \(0\) của thước. Giả sử cạnh kia của góc (tia \(Ox\)) đi qua vạch \(90.\) Ta nói góc \(xOy\) có số đo \(90\) độ. 

Lời giải chi tiết

a) Ta dùng thước đo góc đo các góc được kết quả như sau:

\(\eqalign{
& \widehat {DHE} = {18^o} \cr 
& \widehat {DGE} = {27^o} \cr 
& \widehat {DF{\rm{E}}} = {45^o} \cr} \)

b) Ta có \({27^o} + {18^o} = {45^o}\)

Do đó \( \widehat {DF{\rm{E}}} = \widehat {DGE} + \widehat {DHE}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close