Bài 202 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 202 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1 và chia hết cho 7.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên nhỏ hơn \(200,\) biết rằng số đó chia cho \(2\) dư \(1,\) chia cho \(3\) dư \(1,\) chia cho \(5\) thiếu \(1\) và chia hết cho \(7.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Từ dữ kiện bài cho ta lần lượt tìm các chữ số trong số tự nhiên đó.

+) Ta có thể dựa vào dấu hiệu chia hết cho \(2, 3, 5\) để tìm mối liên hệ.

Lời giải chi tiết

Gọi \(m\) là số tự nhiên cần tìm.

Ta có: \(m\) chia cho \(2\) dư \(1\) nên \(m\) có chữ số tận cùng là số lẻ

       \( m\) chia cho \(5\) thiếu \(1\) nên \(m\) có chữ số tận cùng bằng \(4\) hoặc bằng \(9\)

Vậy \(m\) có chữ số tận cùng bằng \(9.\)

       \(m\) chia hết cho \(7\) nên \(m\) là bội số của \(7\) mà có chữ số tận cùng bằng \(9\)     

Ta có:   \( 7.7 = 49\)

            \(7.17 = 119\)

            \(7.27 = 189\)

            \( 7.37 = 259\) (loại vì \( a < 200\))     

Trong các số \(49, 119, 189\) thì chỉ \(49\) là chia cho \(3\) dư \(1\)

Vậy số cần tìm là \(49.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 203 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 203 trang 32 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính...

 • Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

 • Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

 • Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

 • Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close