Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

Quảng cáo

Đề bài

Cho tổng \(A = 270 + 3105 +150.\) Không thực hiện phép tính, xét xem tổng \(A\) chia hết cho \(2,\) cho \(5,\) cho \(3,\) cho \(9\) hay không\(?\) Tại sao\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất \(1\), tính chất \(2\) về sự chia hết của một tổng, một hiệu.

+) Tính chất \(1\): Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.\(a\; \vdots\; m,\; b\; \vdots\; m ,\;c \;\vdots\; m \Rightarrow (a+b+c) \;\vdots\; m\)

+) Tính chất \(2\): Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, cò các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.\(a \not{\vdots}\; m,\; b \not{\vdots}\;m ,\; c \not{\vdots }\;m \Rightarrow (a+b+c) \not{\vdots}\; m\)

Lời giải chi tiết

Ta có   \(270 \; \vdots \; 2;\;\)\( 3105 \,\not {\vdots} \; 2;\;\)\( 150 \,\vdots \; 2\)           

Suy ra \(A\, \not{\vdots}\; 2\)

Ta có: \(270 \;⋮\; 5;\;\) \(3105 \;⋮\; 5;\;\) \(150 \;⋮\; 5\)            

Suy ra \(A \;⋮\; 5\)

Ta có: \(270 \;⋮\; 3;\;\) \(3105 \;⋮\; 3;\;\) \(150 \;⋮\; 3 \)           

Suy ra \(A \;⋮\; 3\)

Ta có: \(270 \;\vdots \;9;\;\) \(3105 \;\vdots \;9;\;\)  \(150 \not {\vdots}\; 9\)         

Suy ra \(A \,\not {\vdots}\; 9\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close