Bài 208 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 208 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 2.3.5 + 9. 31;...

Quảng cáo

Đề bài

Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số\(?\)

\(a)\) \(2.3.5 + 9. 31\)

\(b)\) \(5.6.7 + 9.10.11\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để chứng minh một số là hợp số, ta chỉ ra rằng tồn tại một ước của nó khác \(1\) và khác chính nó.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có:    \(2.3.5 + 9 . 31 > 3\)

                   \( 2.3.5 \;⋮\; 3\) và \(9.31 \;⋮\; 3\)

 Vậy tổng \(2.3.5 + 9.31\) là hợp số (vì có ước là 3, khác 1 và chính nó).

b) Ta có:     \(5.6.7 + 9.10.11 > 3\)

                   \( 5.6.7 \;⋮\; 3\) và \(9.10.11 \;⋮\; 3\)

Vậy tổng \(5.6.7 + 9.10.11\) là hợp số (vì có ước là 3, khác 1 và chính nó).

Loigiaihay.com

 • Bài 209 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 209 trang 32 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

 • Bài 210 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 210 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau có chia hết cho 3 không?...

 • Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 211 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm BCNN(a,b)

 • Bài 212 trang 33 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 212 trang 33 sách bài tập toán 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp, khi đó tổng số cây là bao nhiêu?

 • Bài 213 trang 33 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 213 trang 33 sách bài tập toán 6. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng đều cả ba loại. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close