Bài 209 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 209 trang 32 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

Quảng cáo

Đề bài

Điền chữ số vào dấu \(*\) để số \(\overline {1*5*} \) chia hết cho tất cả các số \(2, 3, 5, 6, 9.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dấu hiệu chia hết cho \(2\): Chữ số tận cùng là chữ số chẵn.

+) Dấu hiệu chia hết cho \(5\): Chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5\).

+) Dấu hiệu chia hết cho \(9\): Tổng các chữ số chia hết \(9\).

+) Một số chia hết cho \(9\) thì cũng chia hết cho \(3\).

Lời giải chi tiết

Vì \(\overline {1*5*} \) chia hết cho \(2\) và cho \(5\) nên chữ số hàng đơn vị là \(0\)

Vì \(\overline {1*5*} \) chia hết cho \(9\)

Nên \(1{\rm{ }} + \left( * \right){\rm{ }} + 5 + 0{\rm{ }} = \left[ {6 + \left( * \right)} \right]\;⋮\; 9.\)

Suy ra \((*) = 3\)

Vậy ta có số \(1350\)

Vì \(1350\; ⋮\; 9\) nên \(1350 \:⋮\: 3\)

Vì \(ƯCLN (2, 3) = 1;\)\( BCNN(2,3) = 6 \) nên \(1350\; ⋮\; 6\)

Vậy số \(1350\) chia hết cho tất cả các số \(2, 3, 5, 6, 9.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 210 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 210 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau có chia hết cho 3 không?...

 • Bài 211 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 211 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho a = 45, b = 204, c = 126. a) Tìm ƯCLN(a,b,c). b) Tìm BCNN(a,b)

 • Bài 212 trang 33 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 212 trang 33 sách bài tập toán 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 105m, chiều rộng 60m. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp, khi đó tổng số cây là bao nhiêu?

 • Bài 213 trang 33 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 213 trang 33 sách bài tập toán 6. Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng đều cả ba loại. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng?

 • Bài 214 trang 33 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 214 trang 33 sách bài tập toán 6. Một thùng chứa hàng có dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 320cm, chiều rộng 192cm, chiều cao 224cm. Cạnh các hộp hình lập phương đó có độ dài lớn nhất bao nhiêu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close