Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

Quảng cáo

Đề bài

Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số \(12 345 679\) (không có chữ số \(8\)) với một số \(a\) bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với \(9\) thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là \(a.\)

Ví dụ:  \(12 345 679 . 7 = 86 419 753\)

           \(  86 419 753 .9 = 777 777 777\)

Hãy giải thích vì sao\(?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ dữ kiện bài cho ta biểu thị mối quan hệ giữa số \(a\) và các số đã cho, rồi áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tìm ra lời giải.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(12 345 679 . a . 9\)

            \( = (12 345 679 . 9) . a\)

            \(= 111 111 111 . a\)

            \(=\overline {aaaaaaaaa} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close