Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào ? ...

Quảng cáo

Đề bài

Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số chỉ phần tô màu của mỗi hình có mẫu số là tổng số phần bằng nhau và tử số là số phần bằng nhau được tô màu.

Lời giải chi tiết

Hình a biểu diễn phân số \(\displaystyle {3 \over 8}.\)

Hình b biểu diễn phân số \(\displaystyle {5 \over 9}.\) 

Hình c biểu diễn phân số \(\displaystyle {6 \over 8}\) hay \(\displaystyle {3 \over 4}.\)

Hình d biểu diễn phân số \(\displaystyle {1 \over 6}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close