Bài 19 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập toán 6. Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên ?

Quảng cáo

Đề bài

Khi nào thì một phân số có thể viết dưới dạng một số nguyên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Một phân số viết được dưới dạng số nguyên khi tử số là bội của mẫu số

Lời giải chi tiết

Một phân số viết được dưới dạng số nguyên khi tử số là bội của mẫu số hay tử chia hết cho mẫu (mẫu số là ước của tử số).

Phân số có dạng : \(\displaystyle {{a.k} \over a} \) \((a, k ∈ Z, a ≠ 0).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close