Bài 18 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập toán 6. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Quảng cáo

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số 

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được phân số bằng phân số đã cho.

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a.m}{b.m}\) , với \(m ∈ Z\) và \(m ≠ 0.\)

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a:n}{b:n}\), với \(n ∈ ƯC(a;b).\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Giải thích: 

a) Ta có: \(- 4 : 4 = - 1; 8 : 4 = 2.\)  Vậy \(\dfrac{{ - 4}}{8} = \dfrac{{ - 1}}{2}\)

b) Ta có: \(3.2 = 6; 5.2 = 10.\) Vậy \(\dfrac{{ 3}}{5} = \dfrac{{ 6}}{10}\)

c) Để có một phân số bằng phân số đã cho thì tử và mẫu cùng chia cho một giá trị.

Vì bài toán có mẫu chia cho 4 nên mẫu cũng chia cho 4.

Khi đó ta có: \(24 : 4 = 6; -16 : 4 = -4 .\) Vậy \(\dfrac{{ - 16}}{24} = \dfrac{{ - 4}}{6}\)

d) Để có một phân số bằng phân số \(\dfrac{5}{7}\) mà có tử là 15 thì ta phải nhân tử với 3, khi đó ta cũng phải nhân mẫu với 3.

Ta có: \(5.3 = 15; 7.3 = 21.\) Vậy \(\dfrac{{ 5}}{7} = \dfrac{{ 15}}{21}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close