Bài 17 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 86 sách bài tập toán 6. Cho biết góc LPM = 90^o. Vẽ tia PU để ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(\widehat {LPM} = {90^o}\). Vẽ tia \(PU\) để \(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\) thì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz.\)

Lời giải chi tiết

Ta lấy điểm \(U\) nằm trong góc \(LPM\).

Kẻ tia \(PU,\) ta có tia \(PU\) nằm giữa hai tia \(PL\) và \(PM\) nên ta có:

\(\widehat {LPM} = \widehat {LPU} + \widehat {UPM}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close