Bài 16 trang 86 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 86 sách bài tập toán 6. Gọi Oz là tia nằm giữa hai tia Ox, Oy...

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \(Oz\) là tia nằm giữa hai tia \(Ox, Oy\).

Biết \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat {zOx} = {b^o}\). Tính \(\widehat {y{\rm{O}}z}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu tia \(Oy\) nằm giữa tia \(Ox\) và tia \(Oz\) thì \(\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\). 

Lời giải chi tiết

Vì tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox, Oy\) nên ta có: 

\(\widehat {xOz} + \widehat {y{\rm{O}}z} = \widehat {xOy}\)

Thay \(\widehat {xOy} = {a^o},\widehat {zOx} = {b^o}\) (điều kiện \(a > b\))

\( {b^o} + \widehat {y{\rm{O}}z} = {a^o} \)

\(\Rightarrow \widehat {y{\rm{O}}z} = {a^o} - {b^o} . \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close