Bài 106 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 18 sách bài tập toán 6. a) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:

Số bị chia

Số chia

Chữ số đầu tiên của thương

Số chữ số của thương

\(9476\)

\(92\)

 

 

\(43 700\)

\(38\)

 

 

\(b)\) Trong các kết quả của phép tính sau có một kết quả đúng. Hãy dựa vào nhận xét ở câu \(a\) để tìm ra kết quả đúng.

\(9476 : 92\) bằng \(98 ; 103; 213\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách chia hai số có nhiều chữ số đã học để dự đoán kết quả.

Lời giải chi tiết

\(a)\) +) Xét \(9476:92\).

Ta có:\(94:92=1\) dư \(2\) nên chữ số đầu tiên của thương là \(1\).

Vì \(92.100<9476<92.1000\) nên số chữ số của thương là \(3\).

+) Xét \(43700:38\).

Ta có : \(43:38=1\) dư \(5\) nên chữ số đầu tiên của thương là \(1\).

Vì \(38.1000<43700<38.10000\) nên số chữ số của thương là \(4\). 

Số bị chia

Số chia

Chữ số đầu tiên của thương

Số chữ số của thương

\(9476\)

\(92\)

\(1\)

\(3\)

\(43 700\)

\(38\)

\(1\)

\(4\)

\(b)\) Vì thương \(9476 : 92\) là số có ba chữ số và chữ số đầu tiên là \(1\) nên kết quả đúng là \(103.\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 107 trang 18 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:a) 3^6:3^2+2^3.2^2;...

 • Bài 108 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 19 sách bài tập toán 6. Tìm,số tự nhiên x, biết:...

 • Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

 • Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close