Bài 106 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 106 trang 18 sách bài tập toán 6. a) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:...

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:

Số bị chia

Số chia

Chữ số đầu tiên của thương

Số chữ số của thương

\(9476\)

\(92\)

 

 

\(43 700\)

\(38\)

 

 

\(b)\) Trong các kết quả của phép tính sau có một kết quả đúng. Hãy dựa vào nhận xét ở câu \(a\) để tìm ra kết quả đúng.

\(9476 : 92\) bằng \(98 ; 103; 213\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào cách chia hai số có nhiều chữ số đã học để dự đoán kết quả.

Lời giải chi tiết

\(a)\) +) Xét \(9476:92\).

Ta có:\(94:92=1\) dư \(2\) nên chữ số đầu tiên của thương là \(1\).

Vì \(92.100<9476<92.1000\) nên số chữ số của thương là \(3\).

+) Xét \(43700:38\).

Ta có : \(43:38=1\) dư \(5\) nên chữ số đầu tiên của thương là \(1\).

Vì \(38.1000<43700<38.10000\) nên số chữ số của thương là \(4\). 

Số bị chia

Số chia

Chữ số đầu tiên của thương

Số chữ số của thương

\(9476\)

\(92\)

\(1\)

\(3\)

\(43 700\)

\(38\)

\(1\)

\(4\)

\(b)\) Vì thương \(9476 : 92\) là số có ba chữ số và chữ số đầu tiên là \(1\) nên kết quả đúng là \(103.\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài