Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Quảng cáo

Đề bài

Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: 

Số số hạng \(= (\) số cuối – số đầu \()\) \(:\)\((\) Khoảng cách giữa hai số \()\) \(+ 1\)

Ví dụ \(12, 15, 18, …, 90 \) (dãy số cách \(3)\) có :\(( 90 - 12) : 3 + 1 = 78 : 3 + 1\)\( = 26 + 1 = 27 (\) số hạng \()\)

Hãy tính số hạng của dãy: \(8, 12, 16, 20, …, 100\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính số số hạng của dãy số đã cho để tính. 

Lời giải chi tiết

Ta có: Số đầu của dãy là: \(8\);

Số cuối của dãy là : \(100\);

Khoảng cách giữa hai số là: \(4\)

Vậy số các số hạng của dãy \(8, 12, 16, 20, …, 100\) là:

\((100 – 8) : 4 + 1 = 92 : 4 + 1\)\( = 23 + 1 = 24 \) (số hạng\()\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài