Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

Quảng cáo

Đề bài

Để tính tổng các số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:

Tổng\(=( \)số đầu\(+\)số cuối \().(\)số số hạng \() : 2\)

Ví dụ : \(12 +15 + 18 + … + 90 \)\(= ( 12 + 90 ) . 27 : 2 = 1377\)

Hãy tính tổng : \(8 + 12 + 16 + 20 + … + 100\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số số hạng của dãy số theo công thức:

Số số hạng \(= (\) số cuối – số đầu \()\) \(:\) \((\)Khoảng cách giữa hai số \()\) \(+ 1\)

+) Tính tổng của dãy số theo công thức bài cho.

Lời giải chi tiết

Xét dãy số: \(8 ; 12 ; 16 ; 20 ; … ; 100\)

Dãy số đã cho có số đầu là: 8; số hạng cuối là 100

Hai số liên tiếp của dãy cách nhau 4 đơn vị.

Nên số số hạng của dãy số là: \((100-8):4+1=24\) \((\)số hạng \()\)

Suy ra, tổng dãy số là:

\(8 + 12 + 16 + 20 + … + 100\)

\(= ( 8 + 100) . 24 : 2\)

\(= 108 . 24 : 2\)

\(= 1296\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài