Bài 105 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 105 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x\), biết:

\(a)\) \(70 - 5.(x-3) = 45\)                 

\(b)\) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(70 - 5.(x-3) = 45  \)

    \(5.(x-3) = 70 - 45\)

    \( 5.(x-3) = 25\)

    \(x - 3 = 25: 5 \)

    \(x - 3 = 5\)

    \( x = 5 + 3\)

    \(  x = 8   \)

\(b)\) \(10 + 2.x = {4^5}:{4^3}\)

    \(10 + 2x = {4^{5 - 3}}\)

    \(10 + 2x = {4^2}\)

    \(10 + 2x = 16 \)

    \(2x = 16 - 10\)

     \( 2x = 6 \)

     \(x=6:2\)

     \( x = 3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close