Bài 1 trang 5 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 6. Hãy biểu diễn bằng phần tô màu : a) 1/4 của hình vuông ; b) 2/3 của hình chữ nhật.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy biểu diễn bằng phần tô màu :

a) \(\displaystyle {1 \over 4}\) của hình vuông 

b) \(\displaystyle {2 \over 3}\) của hình chữ nhật. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia hình vuông thành \(4\) phần bằng nhau, sau đó tô màu \(1\) phần.

b) Chia hình chữ nhật thành \(3\) phần bằng nhau, sau đó tô màu \(2\) phần. 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 5 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 6. Phần tô màu trong các hình vẽ sau biểu diễn phân số nào ? ...

 • Bài 3 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 3 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phân số sau : a) Ba phần năm ; b) Âm hai phần bảy ; ...

 • Bài 4 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 4 trang 6 sách bài tập toán 6. Viết các phép chia sau dưới dạng phân số dưới dạng phân số : a) (-3) : 5 ; b) (-2) : (-7) ; ....

 • Bài 5 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 6. Dùng cả 2 số x và y để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần ...

 • Bài 6 trang 6 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 6. Biểu thị các số sau đây dưới dạng phân số với đơn vị là : a) Mét : 23cm ; 47mm ; ...

Quảng cáo
close