Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao

Dân cư, đô thị hóa ở châu Âu.

Quảng cáo

2. Dân cư châu Âu đang già đi, mức độ đô thị hoá cao

 - Dân cư:

+ Số dân 727 triệu người (2001), mật độ dân số trung bình thấp (trên 70 người/km2).

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp (dưới 0,1%).

+ Dân số già.

+ Phân bố dân cư không đồng đều: tập trung trong các đồng bằng, thung lũng và đặc biệt là các vùng duyên hải; thưa thớt ở vùng núi cao.

- Đô thị hóa: Châu Âu có mức độ đô thị hoá cao

 + Tỉ lệ dân thành thị cao (75% dân số).

 + Nhiều thành phố nối tiếp tạo thành dải đô thị.

 + Đô thị hóa ở nông thôn đang phát triển.

Quảng cáo
close