Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa

1. Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá ở châu Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa.

Lời giải chi tiết

- Dân cư chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

- 3 nhóm ngôn ngữ chính: La tinh, Giecman và Xla-vơ.

- Văn hoá đa dạng, nhiều tôn giáo (Phần lớn dân theo Cơ Đốc giáo, gồm đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành và đạo Chính Thống. Một số vùng theo đạo Hồi). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close