Câu hỏi thảo luận số 3 bài 54 trang 163 sgk Địa lí 7

Nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 54.3, nhận xét sự phân bố dân cư châu Âu:

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2).

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

Dân cư châu Âu có sự phân bố không đều:

- Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người/km2): Tây và Trung Âu.

- Các vùng có mật độ dân số thấp (dưới 25 người/km2): Bán đảo Xcăng-đi-na-vi và phía bắc đồng bằng Đông Âu. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close