Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá

Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it, gồm ba nhóm ngôn ngữ chính : nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ.

Quảng cáo

1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá.

- Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

 - Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính Giéc-man, La-tinh, Xla-vơ.

 - Tôn giáo: chủ yếu theo Cơ đốc giáo, ngoài ra còn có một số vùng theo đạo Hồi.

 => Các quốc gia châu Âu có sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close