Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 9 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 9 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính (theo mẫu) :

16\(l\) + 9\(l\) = …                    34\(l\) + 66\(l\) = …                  53\(l\) – 12\(l\) + 9\(l\) = …

37\(l\) + 8\(l\) = …                    25\(l\) + 17\(l\) = …                  87\(l\) – 23\(l\) + 18\(l\) = …

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống : 


Bài 3. Có bốn can như sau :  

\(l\)àm thế nào để có thể đong được 7\(l\) nước từ những can trên ?

Bài 4. Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 7 = 10                        b) 12 + \(x\) = 57

   ..................                             .................

   ..................                             .................

Bài 5. Buổi sáng cửa hàng bán được 27\(l\) mắm. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 3\(l\). Hỏi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu \(l\)ít nước mắm trong cả hai buổi ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải : 

Thực hiện các phép tính cộng, trừ lần lượt từ trái sang phải, rồi viết \(l\) ở sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải : 

16\(l\) + 9\(l\) = 25\(l\)                   34\(l\) + 66\(l\) = 100\(l\)               53\(l\) – 12\(l\) + 9\(l\) = 50\(l\)

37\(l\) + 8\(l\) = 45\(l\)                   25\(l\) + 17\(l\) = 42\(l\)                 87\(l\) – 23\(l\) + 18\(l\) = 82\(l\)

Bài 2.

Phương pháp giải :

Muốn tìm tổng, ta lấy hai số hạng cộng lại với nhau.

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải : 


Bài 3.

Phương pháp giải : 

Ta thấy : 7 = 2 + 5 = 10 – 3.

Ta thực hiện đong nước vào các can A, B, C, D, rồi tổng hợp lại hoặc đổ bớt đi sao cho cuối cùng được 7\(l\) nước.

Lời giải :

Cách 1 :

Ta có : 7\(l\) = 2\(l\) + 5\(l\).

Ta đong đầy nước cho hai can A (2\(l\)) và C (5\(l\)). Khi đó ta có 7\(l\) nước.

Cách 2 :

Ta có 7\(l\) = 10\(l\) – 3\(l\).

Ta đong đầy nước vào can D (10\(l\)), rồi đổ nước từ can D vào đầy can B (3\(l\)).

Số nước còn lại trong can D là 7\(l\).

Bài 4. 

Phương pháp giải :

Muốn tìm \(x\), ta ấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải :

a) \(x\) + 7 = 10 

          \(x\) = 10 – 7

          \(x\) = 3.

b) 12 + \(x\) = 57

            \(x\) = 57 – 12 

            \(x\) = 45.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Buổi sáng bán : 27\(l\)

Buổi chiều kém buổi sáng : 3\(l\)

Cả hai buổi : … \(l\) ?

Muốn tìm đáp số, trước tiên ta phải tìm được số lít nước mắm buổi chiều bán được, sau đó tìm số lít nước mắm cả hai buổi bán được.

Lời giải : 

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít nước mắm là :

27 – 3 = 24 (\(l\))

Cửa hàng bán được số lít nước mắm trog cả hai buổi là :

27 + 24 = 51 (\(l\))

Đáp số : 51\(l\).

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close