Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 8 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 8 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Nối (theo mẫu) : 

Bài 2. Đặt tính rồi tính cộng :

   76 và 18                               26 và 19

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   45 và 16                              96 và 4

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

         

Bài 3. Tô màu những quả bóng ghi phép tính có kết quả là 53 :

Bài 4.  Giải bài  toán theo tóm tắt sau : 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một buổi sáng cửa hàng bán được 56kg gạo. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 12kg. Hỏi :

a) Buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

b) Cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tình trong hình chữ nhật, rồi nối với kết quả đúng trong hình tròn.

Lời giải :

Ta có :  

9 + 7 = 16 ;                    9 + 4 = 13 ;                     4 + 8 = 12 ;

9 + 9 = 18 ;                    8 + 8 = 16 ;                    6 + 7 = 13 ;

8 + 9 = 17 ;                    7 + 8 = 15 ;                    6 + 5 = 11.

Vậy ta nối như sau: 

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{76}\\{18}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,94}}\)                                 \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{26}\\{19}\end{array}}}{{\,\,\,\,45}}\)

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{16}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,61}}\)                                 \(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{c}}{96}\\{\,\,\,4}\end{array}}}{{\,\,100}}\)

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính cộng các phép tính trong quả bóng, rồi tô màu vào những quả có kết quả là 53.

Lời giải : 

Ta có : 26 + 27 = 53.

            17 + 48 = 65

            49 + 4 = 53

            36 + 17 = 53.

Vậy ta tô màu như sau : 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số quả bưởi, ta lấy số quả cam cộng với 16 quả.

Lời giải :

Số quả bưởi là :

55 + 16 = 71 (quả)

Đáp số : 71 quả bưởi.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Buổi sáng bán : 56kg

Buổi chiều kém buổi sáng : 12kg.

a) Buổi chiều : … kg ?

b) Cả hai buổi : … kg?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được trừ đi 12, rồi cộng kết quả vừa tìm được với số gạo buổi sáng đã bán.

Lời giải :

a) Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là :

56 – 12 = 44 (kg)

b) Cả hai buổi bán được số ki-lô-gam gạo là :

56 + 44 = 100 (kg)

Đáp số : a) 44kg

                 b) 100kg.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close