Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 24 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 24 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Chia số bị chia cho số chia thì được thương …

b) Chia số chia cho số bị chia thì được thương …

Câu 2. Nối phép chia với thương của phép chia đó:

Câu 3. Tô màu vào \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông ở mỗi hình:

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính nhẩm:

12 : 3 = …                              9 : 3 = …

30 : 3 = …                              15 : 3 = …   

6 : 3 = …                                27 : 3 = …

18 : 3 = …                              24 : 3 = …

Bài 2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 6cm : 2 = 3cm

15cm : 3 = …                        16dm : 2 = …

18kg : 2 = …                         24l : 3 = …

Bài 3. Có 21l dầu đổ đều vào 3 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Có 21l dầu đổ vào các can, mỗi can có 3l dầu. Hỏi có bao nhiêu can dầu?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền số bé hơn 20 vào ô trống:

 

:

 

=

6

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1.

Phương pháp:

Áp dụng công thức: Số bị chia : số chia = thương.

Cách giải:

a) Chia số bị chia cho số chia thì được thương        (Đ)

b) Chia số chia cho số bị chia thì được thương       (S)    

Câu 2.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 để tìm kết quả của mỗi phép chia, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Cách giải:

Câu 3.

Phương pháp:

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình. 

- Chia số vừa tìm được cho 3 và tô màu số ô bằng với kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

Ta có thể tô màu như sau: 

Phần 2.

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Cách giải:

12 : 3 = 4                                    9 : 3 = 3

30 : 3 = 10                                  15 : 3 = 5

6 : 3 = 2                                     27 : 3 = 9

18 : 3 = 6                                   24 : 3 = 8

Bài 2.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm và ghi thêm đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải:

15cm : 3 = 5cm                  16dm : 2 = 8dm

18kg : 2 = 9kg                    24l : 3 = 8l

Bài 3.

Phương pháp:

Muốn tìm số lít dầu có trong mỗi can ta lấy số lít dầu chia cho số can.

Cách giải:

Mỗi can có số lít dầu là:

21 : 3 = 7 (l)

Đáp số : 7l.

Bài 4.

Phương pháp:

Để tìm số can dầu ta lấy số lít dầu chia cho số lít dầu có trong mỗi can.

Cách giải:

Có số can dầu là:

21 : 3 = 7 (can dầu)

Đáp số: 7 can dầu.

Bài 5.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 2, bảng chia 3 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải:

Ta có thể điền như sau: 

12

:

2

=

6

 Hoặc:

18

:

3

=

6

Loigiaihay.com
Tải về

Quảng cáo
close