Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 16 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 16 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian :

Bài 2. Đọc, viết (theo mẫu) : 

Đọc

Viết

Ngày hai mươi bảy tháng bảy

Ngày 27 tháng 7

 

Ngày 30 tháng 8

Ngày tám tháng ba

 

 

Ngày 6 tháng 4

Bài 3. Vẽ them kim giờ để đồng hồ chỉ :


Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Hôm nay là ngày 10 tháng 12, hôm qua là ngày …………………………., ngày mai là ngày …………………………..

b) Hôm kia là ngày 6 tháng 9, hôm nay là ngày …………………………..., ngày kia là ngày …………………………..

c) Hôm nay là thứ Sáu. Biết rằng thứ Sáu tuần trước là ngày 6 tháng 11, vậy ngày thứ Sáu tuần sau là :  ……………………………

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

Phương pháp giải :  

Áp dụng : 1 giờ chiều = 13 giờ; 2 giờ chiều = 14 giờ …

Lời giải :

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đọc hoặc viết ngày, tháng vào bảng.

Lời giải :

Đọc

Viết

Ngày hai mươi bảy tháng bảy

Ngày 27 tháng 7

Ngày ba mươi tháng tám

Ngày 30 tháng 8

Ngày tám tháng ba

Ngày 8 tháng 3

Ngày sáu tháng tư

Ngày 6 tháng 4

Bài 3.

Phương pháp giải :

Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đọc là giờ đó.

Lưu ý : 17 giờ = 5 giờ chiều.

Lời giải :


Bài 4.

Phương pháp giải :

Hôm qua, hôm nay và ngày mai cách đều nhau 1 ngày.

Hôm kia, hôm nay và ngày kia cách đều nhau 2 ngày.

Mỗi tuần có 7 ngày.

Lời giải :

a) Hôm nay là ngày 10 tháng 12, hôm qua là ngày 9 tháng 12, ngày mai là ngày 11 tháng 12.

b) Hôm kia là ngày 6 tháng 9, hôm nay là ngày 8 tháng 9, ngày kia là ngày 10 tháng 9.

c) Thứ Sáu tuần trước là ngày 6 tháng 11 thì thứ Sáu tuần này là ngày 13 tháng 11 (vì ta có 6 + 7 = 13).

Thứ Sáu tuần sau sẽ là ngày 20 tháng 11 (vì ta có 13 + 7 = 20).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close