Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 7 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 7 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

     6 + 37                                   46 + 9

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

    16 + 8                                   76 + 5

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

Bài 2. Điền (bằng số và chữ) vào chỗ chấm : 

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau : 

Bao cát nặng : 46kg

Bao thóc nhẹ hơn : 5kg

Bao thóc nặng : … kg ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Cô Lan mua 26 cái bánh. Cô Hương cho cô Lan thêm 9 cái. Hỏi cô Lan có tất cả bao nhiêu cái bánh ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền vào chỗ trống :  

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải : 

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đọc cân nặng trên quả cân/cân rồi điền vào chỗ chấm theo hai cách : bằng số và bằng chữ.

Lời giải :

a) 15kg + 15kg = 30kg.

Bao gạo nặng 30kg / ba mươi ki-lô-gam.

b) Con vịt nặng 2kg / hai ki-lô-gam.

c) Bạn nữ nặng 26kg / hai mươi sáu ki-lô-gam.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Muốn tìm đáp án, ta lấy số cân nặng của bao cát trừ đi 5kg.

Lời giải :

Bao thóc cân nặng số ki-lô-gam là:

46 – 5 = 41 (kg)

Đáp số : 41kg.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu cô Lan : 26 cái bánh

Cô Hương cho cô Lan : 9 cái

Cô Lan có : … cái bánh ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số bánh của cô Lan cộng với 9 cái bánh.

Lời giải :

Cô Lan có tất cả số cái bánh là :

26 + 9 = 35 (cái)

Đáp số : 35 cái bánh.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tính từ trái qua phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải :

Ta có:           46 + 8 = 54 ;

                   54 – 22 = 32 ;

                   32 + 18 = 50.

Vậy ta có kết quả như sau: 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close