Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 16 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 16 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Nối bức tranh với đồng hồ chỉ thời gian thích hợp : 


Bài 2. Số ?

a) Một ngày có … giờ.

Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là … ngày.

b) Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến :

- 12 giờ trưa hôm sau là : … giờ.

- 3 giờ chiều hôm sau là : … giờ.

Bài 3. Xem tờ lịch năm 2020 rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

Ngày 20 tháng 11 là thứ : …

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ : …

Các ngày thứ Ba trong tháng 12 là các ngày : …

Bài 4. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 10 năm 2020 : 


Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là:

A. 24 giờ : …                                                B. 36 giờ : …

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải:

- Đọc các câu trong mỗi hình.

- Quan sát kĩ các đồng hồ rồi tìm đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Lời giải :

Bài 2.

Phương pháp giải :

Áp dụng kiến thức đã học về ngày và giờ để điền vào chỗ chấm.

Lời giải :

a) Một ngày có 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau được tính là 1 ngày.

b) Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm hôm trước đến :

-   12 giờ trưa hôm sau là : 12 giờ.

-   3 giờ chiều hôm sau là : 15 giờ.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Xem các thông tin trên lịch rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải :

Ngày 20 tháng 11 là thứ : Sáu.

Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ : Ba.

Các ngày thứ Ba trong tháng 12 là các ngày : 1, 8, 15, 22, 29.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Đếm xuôi các số từ 1 đến 31, nhẩm lần lượt thứ tự từ thứ Hai đến Chủ nhật rồi viết các số còn thiếu vào bảng.

Lời giải : 


Bài 5.

Phương pháp giải :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 là 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là 12 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là tổng của hai khoảng thời gian trên.

Lời giải :

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 là 24 giờ.

Khoảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là 12 giờ.

Do đó koảng thời gian từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ tối ngày 14 tháng 11 là:        

                     24 + 12 = 36 giờ

Vậy câu A là sai (S); câu B là đúng (Đ). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close