Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 10 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Phiếu bài tập cuối tuần 10 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x\) :

a) 15 + \(x\) = 51; 

..........................................

..........................................

b) \(x\) + 34 = 71;

..........................................

..........................................

c) \(x\) + 37 = 50;

..........................................

..........................................

d) 3 + 2 + \(x\) = 11.

..........................................

..........................................

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ là :

  61 và 35;                              30 và 11;

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

 81 và 22;                               90 và 9.

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

Bài 3. Đặt tính “+” hoặc “–” vào chỗ chấm :

a) 51 … 7 … 9 = 49

b) 30 … 11 … 7 = 34

Bài 4. Nối hiệu thích hợp với ô trống (theo mẫu) :

Bài 5. Lúc đầu bạn Minh và bạn Mai, mỗi bạn có 31 viên kẹo. Sau đó, Minh ăn 7 viên. Hỏi :

a) Bạn Minh còn bao nhiêu viên kẹo ?

b) Cả hai bạn còn tất cả bao nhiêu viên kẹo ? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm \(x\), ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) 15 + \(x\) = 51

            \(x\) = 51 – 15

            \(x\) = 36.

b) \(x\) + 34 = 71

            \(x\) = 71 – 34

            \(x\) = 37

c) \(x\) + 37 = 50

            \(x\) = 50 – 37

            \(x\) = 13.

d) 3 + 2 + \(x\) = 11

          5 + \(x\) = 11

                \(x\) = 11 – 5

                \(x\) = 6.

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

Bài 3.

Phương pháp giải :

Quan sát kết quả và các số trong phép tính rồi nhẩm tính để điền các dấu “+” hoặc  “–” thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải :

a) 51 + 7 – 9 = 49.

b) 30 + 11 – 7 = 34.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tính kết quả các phép trừ trong hình, rồi so sánh với 25, nếu kết quả lớn hơn thì nối với ô vuông.

Lời giải :

Ta có: 60 – 37 = 23 và 23 < 25 ;

           81 – 54 = 27 và 27 > 25 ;

           90 – 29 = 61 và 61 > 25.

Do đó, các hiệu lớn hơn 25 là 81 – 54 và 90 – 29.

Vậy ta có kết quả như sau: 

Bài 5 :

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Mai : 31 viên kẹo.

Minh : 31 viên kẹo.

Minh ăn : 7 viên kẹo.

a) Minh còn : … viên kẹo ?

b) Cả hai còn : … viên kẹo ?

Cách giải:

- Tìm số kẹo còn lại của Minh ta lấy số kẹo ban đầu của Minh trừ đi số kẹo Minh đã ăn.

- Tìm số kẹo còn lại của hai bạn ta lấy số kẹo của Mai cộng với số kẹo còn lại của Minh sau khi ăn.

Lời giải :

a) Minh còn số viên kẹo là :

31 – 7 = 24 (viên kẹo)

b) Cả hai bạn còn số viên kẹo là :

24   31 = 55 (viên kẹo)

Đáp số : a) 24 viên kẹo

              b) 55 viên kẹo.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close