Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 13 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 13 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Nối (theo mẫu) :

Bài 2. Tìm x :

a) x + 8 = 17

   ……………………

   ……………………

b) x + 7 = 15                           

   ……………………

   ……………………

c) x + 9 = 14

   ……………………

   ……………………

Bài 3. >, <, = ?

17 – 8 … 15 – 8           24 – 15 … 32 – 27

14 – 6 … 16 – 8           34 – 8 … 43 – 15

17 – 9 … 18 – 9           31 – 18 … 54 – 41

Bài 4.Một thùng nước hiện có 34l nước. Người ta rót nước từ thùng lần lượt đầy can 10l và 7l. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước ?

Bài 5. Sắp xếp các hiệu sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 13 – 4; 15 – 8; 17 – 9; 14 – 4.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tính và nối với kết quả đúng trong hình tròn.

Lời giải :

Bài 2.

Phương pháp giải :

Muốn tìm x, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a)   x + 8 = 17

            x = 17 – 8

            x = 9.

b)   x + 7 = 15

            x = 15 – 7

            x = 8.

c)   x + 9 = 14

            x = 14 – 9

            x = 5.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải :

17 – 9 > 15 – 8            24 – 15 > 32 – 27

14 – 6 = 16 – 8            34 – 8 < 43 – 15

17 – 9 < 18 – 9            31 – 18 = 54 – 41

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu : 34l

Rót ra : 10l

Rót tiếp : 7l

Còn lại : ... lít ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số lít nước ban đầu trừ đi số lít nước sau hai lần rót.

Lời giải :

Tổng số lít nước đã rót ra là :

10 + 7 = 17 (lít)

Số lít nước còn lại trong thùng là :

34 – 17 = 17 (lít)

Đáp số : 17l

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từng phép tính, rồi so sánh kết quả để sắp xếp theo trình tự hợp lý.

Lời giải :

Các phép tính sắp xếp từ bé đến lớn là : 15 – 8; 17 – 9; 13 – 4; 14 – 4.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close