Bài 4 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 4. Người I-núc đã thích nghi với mùa đông giá lạnh như thế nào ?

Quảng cáo

Bài 4. Người I-núc đã thích nghi với mùa đông giá lạnh như thế nào ?
Trả lời:
- Về nhà ở : nhà băng chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ.
- Để chống lạnh : dùng đèn mỡ hải cẩu để chống lạnh, mặc quần áo da và lông thú, luôn giữ cơ thể khô ráo.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 21. Môi trường đới lạnh
Gửi bài