Bài 3 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 3. Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt ?

Quảng cáo

Bài 3. Giới thực, động vật ở đới lạnh có gì đặc biệt ?
Trả lời:
- Chúng thường có lớp mỡ dày dưới da. lớp lông dày, lớp lông không thấm nước hoặc sống thành đàn đông đúc để tránh nạn.
- Chúng có thể ngủ đông để giảm tiêu hao năng lượng hoặc di cư đến các nơi ấm áp để tránh lạnh.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 21. Môi trường đới lạnh
Gửi bài