Bài 1 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 1. Tính khắc nghiệt của đới lạnh thể hiện như thế nào ?

Quảng cáo

Bài 1. Tính khắc nghiệt của đới lạnh thể hiện như thế nào ?
Trả lời:
Tính khắc nghiệt của đới lạnh thể hiện :
- Nhiệt độ trung bình mùa đông luôn dưới - 10°C, mùa hạ ngắn và ít khi nóng đến 10°C.

- Mặt đất đóng băng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng vào mùa hạ

- Lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm, phần lớn dưới dạng tuyết rơi.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 21. Môi trường đới lạnh
Gửi bài