Bài 2 trang 70 sgk địa lí 7

Bài 2. Tại sao nói : đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất?

Quảng cáo

Bài 2. Tại sao nói : đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất?

Trả lời:

         Vì đới lạnh có:

- Lượng mưa trung bình năm thấp (dưới 500mm/năm) nên rất khô hạn

- Biên độ nhiệt ngày và năm lớn

- Ít dân cư sinh sống, thực động vật nghèo nàn

=> Đới lạnh: được coi như hoang mạc, nhưng nhiệt độ quá thấp nên gọi là hoang mạc lạnh.

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 21. Môi trường đới lạnh
Gửi bài