Dân cư châu Âu đang già đi

Phân tích hình 54.2 để thấy: So với thế giới, châu Âu có dân số già và vẫn đang có xu hướng già đi.

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích hình 54.2 để thấy:

- So với thế giới, châu Âu là một châu lục có dân số già.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích biểu đồ.

Lời giải chi tiết

- So với thế giới, châu Âu có dân số già

+ Tỉ lệ người trong và trên độ tuổi lao động của châu Âu cao hơn nhiều.

+ Tỉ lệ người dưới độ tuổi lao động của châu Âu thấp hơn nhiều.

- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng già đi, thể hiện ở:

+ Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động của châu Âu có xu hướng giảm nhanh.

+ Tỉ lệ dân số trong và trên độ tuổi lao động của châu Âu đang có xu hướng tăng lên, nhất là tỉ lệ người già trong cơ cấu dân số tăng lên nhanh chóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close