Bài 1 trang 180 SGK Địa lí 7

Nêu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu.

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần khái quát tự nhiên.

Lời giải chi tiết

Các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu:

- Khu vực Đông Âu là một dải đồng bằng lớn, chiếm 1/2 diện tích châu Âu.

- Khí hậu mang tính chất ôn đới lục địa. Càng đi về phía đông, nhất là phía đông nam, tính chất lục địa càng sâu sắc.

- Sông ngòi đóng băng về mùa đông.

- Thảm thực vật thay đổi rõ rệt từ bắc xuống nam.

Quảng cáo
close