Kinh tế khu vực Đông Âu

Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp.

Quảng cáo

2. Kinh tế

a. Nông nghiệp

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo qui mô lớn.

- Lúa mì là cây trồng phổ biến nhất, vựa lúa mì lớn nhất phân bố ở U-crai-na.

b. Công nghiệp

- Khá phát triển, đặc biệt là công nghiệp truyền thống: cơ khí, khai thác khoáng sản, luyện kim,...

- Phát triển nhất là Nga và U-crai-na.

Quảng cáo
close