Khái quát tự nhiên khu vực Đông Âu

Đông Âu là một dài đồng bằng rộng lớn, chiếm một nửa diện tích châu Âu. Bề mặt có dạng lượn sóng, cao trung binh 100 - 200 m.

Quảng cáo

1. Khái quát tự nhiên

a. Vị trí địa lí

 Gồm có 7 quốc gia: Liên bang Nga, U-crai-na, Bê-la-rut, Lit-va, Lat-vi-a, E-xto-ni-a…

b. Địa hình   

Là một dải đồng bằng rộng lớn, chiếm ½ diện tích châu Âu.

c. Đặc điểm khí hậu, sông ngòi

   + Khí hậu ôn đới lục địa, thay đổi từ bắc xuống nam.

   + Sông ngòi có mạng lưới dày đặc. Sông thường đóng băng về mùa đông.

d. Sinh vật 

+ Thảm thực vật: thay đổi từ Bắc xuống Nam.

+ Có diện tích rừng lớn nhất thế giới; tập trung chủ yếu ở các nước Liên Bang Nga, Bê-la-rút và phía Bắc U-crai-na.

e. Khoáng sản

+ Chủ yếu là quặng sắt, quặng kim loại màu, than đá và dầu mỏ.

 + Tập trung trên lãnh thổ của Liên Bang Nga và U-crai-na.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close