Câu 1 (mục 1 - bài học 59 - trang 179) sgk địa lí 7

Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 59.1, cho biết dạng địa hình chủ yếu của khu vực Đông Âu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lược đồ.

Lời giải chi tiết

Dạng địa hình chủ yếu của Đông Âu là đồng bằng,.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close