7H - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Complete the collocations with the verbs below. 2. Read the blog post. Find two more activities you can add to 1-4 in exercise 1. 3. Read the Writing Strategy. Then find these sentences in the blog post. What word or words did the writer omit from the start? 4. Read the sentences below. Cross out the words which could be omitted to make them more informal. 5. Read the task. Then prepare to write your blog post by inventing answers to questions 1-5 below. 6. Write your blog post using your not

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the collocations with the verbs below.

(Hoàn thành các cụm từ với các động từ bên dưới.)

go (x2)      hire      visit

1   ________________for a walk / for a bike ride / on a boat trip

2   ________________a castle / a mosque / a museum

3   ________________a car / a kayak / a bike

4   ________________abseiling / mountain biking / surfing / shopping / kayaking

Phương pháp giải:

Nghĩa của từ vựng

 • hire: thuê

 • go: đi

 • visit: thăm

Lời giải chi tiết:

1. go 2. visit 3. hire 4. go

1   go for a walk / for a bike ride / on a boat trip

(đi dạo / đạp xe / đi thuyền)

2   visit a castle / a mosque / a museum

(thăm lâu đài / nhà thờ Hồi giáo / bảo tàng)

3   hire a car / a kayak / a bike

(thuê một chiếc xe hơi / một chiếc thuyền kayak / một chiếc xe đạp)

4   go abseiling / mountain biking / surfing / shopping / kayaking

(đi thả dốc / đi xe đạp leo núi / lướt sóng / mua sắm / chèo thuyền kayak)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the blog post. Find two more activities you can add to 1-4 in exercise 1.

(Đọc bài đăng trên blog. Tìm thêm hai hoạt động mà bạn có thể thêm vào 1-4 trong bài tập 1.)

7.35 pm    @Sam2020

Phương pháp giải:

Bài dịch 

Có một khoảng thời gian tuyệt vời trong chuyến tham quan đi xe đạp của chúng tôi đến Provence ở miền Nam nước Pháp. Chúng tôi đến vào thứ bảy sau một hành trình dài trên chuyến tàu từ London. Chúng tôi đã đạp xe khoảng 150 km kể từ sáng thứ Bảy và tôi đã kiệt sức! Danny cũng mệt, nhưng anh ấy khỏe hơn tôi. Nông thôn đẹp nhưng đồi núi nhiều lắm!! Thời tiết ấm áp và có nắng - có lẽ hơi nóng đối với tôi. Cho đến nay, chúng tôi đã ở một nơi khác nhau mỗi đêm. Hai đêm trước, chúng tôi ở một trang trại, và đêm qua chúng tôi ở một khách sạn nhỏ. Ở trong một lâu đài đêm nay, điều đó thật tuyệt vời! Ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm một cái hồ. Đó là một chặng đường khá dài từ đây, trên núi. Chúng tôi sẽ ở đó cả buổi chiều và đi bơi. Thật sự mong đợi nó! Tôi sẽ đăng lại sau hai ngày.

Lời giải chi tiết:

 • visit a lake

 • go swimming

Thông tin:

“Tomorrow, we’re visiting a lake

We’ll stay there all afternoon and go swimming

(“Ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm một cái hồ.

Chúng tôi sẽ ở đó cả buổi chiều và đi bơi.”)

Bài 3

3. Read the Writing Strategy. Then find these sentences in the blog post. What word or words did the writer omit from the start?

(Đọc Chiến lược Viết. Sau đó tìm những câu này trong bài đăng trên blog. Người viết đã lược bỏ những từ ngữ nào ngay từ đầu?)

1   ________________having a great time on our cycling tour …

2   ________________staying in a castle tonight …

3   ________________looking forward to it!

Lời giải chi tiết:

1. I’m / We’re 2.  We’re 3. I’m

1   I’m / We’re having a great time on our cycling tour …

(Tôi / Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời trong chuyến đi xe đạp của chúng tôi…)

2   We’re staying in a castle tonight …

(Chúng ta sẽ ở trong một lâu đài tối nay…)

3   I’m looking forward to it!

(Tôi đang mong chờ nó!)

Bài 4

4. Read the sentences below. Cross out the words which could be omitted to make them more informal.

(Đọc đoạn văn phía dưới. Gạch bỏ những từ có thể bị bỏ qua để làm cho chúng thân mật hơn.)

1   I wish I could stay here longer!

2   I’m taking lots of photos to show you.

3   I’ll see you soon!

Lời giải chi tiết:

1   Wish I could stay here longer!

(Ước gì tôi có thể ở đây lâu hơn!)

2   Taking lots of photos to show you.

(Chụp nhiều ảnh cho bạn xem.)

3   See you soon!

(Hẹn sớm gặp lại!)

Bài 5

5. Read the task. Then prepare to write your blog post by inventing answers to questions 1-5 below.

(Đọc nhiệm vụ. Chuẩn bị để viết bài đăng trên blog của bạn bằng cách nghĩ ra câu trả lời cho các câu hỏi 1-5 bên dưới.)

You are on holiday with a friend, touring around a country. Write a blog entry with information about:

–  where you are touring and how you are travelling

–  the weather

–  some places you have stayed

–  something you plan to do in the next few days.

1   Where are you touring?

2   How are you travelling?

3   What is the weather like?

4   Where have you stayed?

5   What are your plans?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn đang đi nghỉ cùng một người bạn, đi vòng khắp đất nước. Viết một mục blog với thông tin về:

- nơi bạn đang đi và bạn đang đi du lịch như thế nào

-  thời tiết

- một số nơi bạn đã ở

- điều gì đó bạn dự định làm trong vài ngày tới.

Lời giải chi tiết:

–  where you are touring and how you are travelling

+ Dalat City. 

+ go by coach within 5 hours.

–  the weather

+ the weather is cool.

+ the freshair.

–  some places you have stayed

+ visited the Valley of love, Prench waterfall…

+ choose to stay at the hotel

–  something you plan to do in the next few days.

- hire a motorbike 

- visit some famous places

- go to the night market

Bài 6

6. Write your blog post using your notes from exercise 5.

(Viết bài đăng trên blog của bạn bằng cách sử dụng ghi chú của bạn từ bài tập 5.)

Lời giải chi tiết:

Having a good time in Dalat city with Bao – one of my best friends. This is the trip that I planned for over one week. We arrived on Saturday night after sitting on a couch for five hours in Ho Chi Minh city. We are all tired, but after sleeping one night, we feel great again. DaLat is extremely beautiful with a lot of mountains. Moreover, there are many tourist attractions which I have been to such as the Valley of love, Prench waterfall… The weather is cool, but it makes me feel relaxed and comfortable. Because I hardly travel, I chose to stay at the hotel to be safe at night. It makes me feel warm and good. For the next three days, we are going to hire a motorbike to go around the city to enjoy the fresh air and visit some famous places. at night, we plan to go to the night market to eat a lot of specialties and buy some gifts for our family.

Tạm dịch:

Có một khoảng thời gian vui vẻ tại thành phố Đà Lạt với Bảo - một trong những người bạn thân nhất của tôi. Đây là chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch trong hơn một tuần. Chúng tôi đến vào tối thứ bảy sau khi ngồi trên ghế dài năm giờ từ thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi, nhưng sau khi ngủ một đêm, chúng tôi cảm thấy tuyệt vời trở lại. Đà Lạt cực kỳ đẹp với rất nhiều núi. Hơn nữa, có rất nhiều điểm du lịch mà tôi đã từng đến như Thung lũng tình yêu, thác Prench… Thời tiết mát mẻ nhưng tạo cho tôi cảm giác thư thái, dễ chịu. Vì hầu như không đi du lịch nên tôi chọn ở khách sạn để an toàn về đêm. Nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp và tốt. Ba ngày tới, chúng tôi sẽ thuê một chiếc xe máy để đi một vòng thành phố để tận hưởng không khí trong lành và tham quan một số địa điểm nổi tiếng. Buổi tối, chúng tôi dự định đi chợ đêm để ăn nhiều đặc sản và mua một ít quà cho gia đình chúng tôi.

 • 7G - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the tourist attractions with a, e, i, o and u. 2. Put the phrases into the correct groups. 3. Complete the sentences with the words below. 4. Listen to two people discussing a trip to a city. Choose the correct answers. 5. Read the Speaking Strategy and the task below. Then make notes on each of the four points. 6. Now do the task from exercise 5 using your notes.

 • 7F - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the holiday-related compound nouns. Use the words below. which of them are written as one word? 2. Read the texts. Are the sentences true (T) or false (F)? 3. Read the Reading Strategy. For questions 1-4, choose the correct option (a-d).

 • 7E - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the text with the words below. 2. Match the two halves of the compounds. 3. Complete the sentences with the compounds in exercise 2. 4. Read the Vocab boost! box. Study the dictionary extract below and answer the questions. 5. Use a dictionary to find compounds that include these words.

 • 7D - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. How do these tenses / model verbs change in reported speech. 2. Circle the correct words. 3. How do these references to time and place change in reported speech? 4. Complete the text with said or told. 5. Rewrite the sentences as reported speech. If necessary, change the pronouns, possessive adjectives and references to time and place. 6. Read the reported conversation between two identical twins. Write the direct speech below.

 • 7C - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below. 2. Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words. 3. Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B’s lines. 4. Listen and check your answers to exercise 3. 5. Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 o

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close