7C - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below. 2. Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words. 3. Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B’s lines. 4. Listen and check your answers to exercise 3. 5. Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 o

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below.

(Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó nghe và gạch chân từ được nhấn trọng âm trong các câu bên dưới.)

1   Actually, I ordered the chicken pasta.

2   I need two seats near the front of the plane.

3   No, there’s a bus to the cathedral.

4   I’d rather go to the castle first.

5   The market is very touristy.

Lời giải chi tiết:

1   Actually, I ordered the chicken pasta.

(Thực ra, tôi đã gọi món mì gà.)

2   I need two seats near the front of the plane.

(Tôi cần hai chỗ ngồi gần đầu máy bay.)

3   No, there’s a bus to the cathedral.

(Không, có một chuyến xe buýt đến nhà thờ.)

4   I’d rather go to the castle first.

(Tôi muốn đến lâu đài trước.)

5   The market is very touristy.

(Khu chợ này rất đông khách du lịch.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words.

(Lắng nghe một lần nữa. Quyết định câu nào đứng trước mỗi câu trong bài tập 1: a hoặc b. Chỉ có một lựa chọn phù hợp với các từ được nhấn mạnh.)

1   a   Here’s your chicken curry, madam. ◻

     b   Here’s your vegetable pasta, madam.  ◻

           Actually, I ordered the chicken pasta. 

2   a   I’ve booked you two seats near the middle of the plane. ◻

     b   I’ve booked you a seat near the front of the plane. ◻

          I need two seats near the front of the plane. 

3   a   Do we have to walk to the cathedral? ◻

     b   Is there a bus to the palace? ◻

          No, there’s a bus to the cathedral.

4   a   Let’s go to the castle later. ◻

     b   Let’s go to the museum first. ◻

          I’d rather go to the castle first.

5   a   The market is a good place to visit, isn’t it? ◻

      b   The whole city is really touristy, isn’t it? ◻

           The market is very touristy.

Lời giải chi tiết:

1. a 2.  b 3. b 4. b 5. a

Giải thích 

1   a   Here’s your chicken curry, madam. ◻

(Đây là món cà ri gà của bà, thưa bà.)

     b   Here’s your vegetable pasta, madam.  ◻

(Đây là mì ống rau củ của bà, thưa bà.)

          Actually, I ordered the chicken pasta. 

(Thực ra, tôi đã gọi món mì gà.)

=> Chọn A

2   a   I’ve booked you two seats near the middle of the plane. ◻

(Tôi đã đặt cho bạn hai chỗ ngồi gần giữa máy bay.)    

 b   I’ve booked you a seat near the front of the plane. ◻

(Tôi đã đặt cho bạn một chỗ ngồi gần đầu máy bay.)

          I need two seats near the front of the plane. 

(Tôi cần hai chỗ ngồi gần đầu máy bay.)

=> Chọn B

3   a   Do we have to walk to the cathedral? ◻

(Chúng ta có phải đi bộ đến nhà thờ không?)

     b   Is there a bus to the palace? ◻

(Có xe buýt đến cung điện không?)

          No, there’s a bus to the cathedral.

(Không, có một chuyến xe buýt đến nhà thờ.)

=> Chọn B

4   a   Let’s go to the castle later. ◻

(Hãy đến lâu đài sau)

     b   Let’s go to the museum first. ◻

(Hãy đến bảo tàng trước.)

          I’d rather go to the castle first.

(Tôi muốn đến lâu đài trước.)

=> Chọn B

5   a   The market is a good place to visit, isn’t it? ◻

(Chợ là một nơi tốt để ghé thăm, phải không?)

      b   The whole city is really touristy, isn’t it? ◻

(Cả thành phố thực sự rất đông khách du lịch, phải không?)

           The market is very touristy.

(Khu chợ này rất đông khách du lịch.)

=> Chọn A

Bài 3

3. Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B’s lines.

(Đọc các đoạn hội thoại nhỏ và gạch chân từ bạn cần nhấn trọng âm trong mỗi dòng B.)

1   A   Did you get a new smartphone for your birthday?

     B   No, I got a new camera for my birthday.

2   A   Did you have a good time in Egypt last month?

     B   We went to Morocco last month.

3   A   Did you book a double room for three nights?

     B   No, I booked a single room for three nights.

4   A   Shall we go by taxi or by bus?

     B   Let’s go by taxi.

5   A   I think the zoo is closed in December.

     B   No, I checked – it’s open in December.

Lời giải chi tiết:

1. camera 2. Morocco 3. single 4. taxi 5. December

1   A   Did you get a new smartphone for your birthday?

     B   No, I got a new camera for my birthday.

    (A Bạn đã nhận được một điện thoại thông minh mới cho ngày sinh nhật của bạn?

     B Không, tôi có một chiếc máy ảnh mới cho ngày sinh nhật của mình.)

2   A   Did you have a good time in Egypt last month?

     B   We went to Morocco last month.

     (A Tháng trước bạn có vui vẻ ở Ai Cập không?

     B Chúng tôi đã đến Maroc vào tháng trước.)

3   A   Did you book a double room for three nights?

     B   No, I booked a single room for three nights.

     (A Bạn đã đặt một phòng đôi cho ba đêm?

     B Không, tôi đã đặt một phòng đơn trong ba đêm.)

4   A   Shall we go by taxi or by bus?

     B   Let’s go by taxi.

     (A Chúng ta sẽ đi bằng taxi hay xe buýt?

     B Hãy đi bằng taxi.).

5   A   I think the zoo is closed in December.

     B   No, I checked – it’s open in December.

     (A Tôi nghĩ sở thú đóng cửa vào tháng 12.

     B Không, tôi đã kiểm tra - nó sẽ mở cửa vào tháng 12.)

Bài 4

4. Listen and check your answers to exercise 3.

(Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 3.)

Lời giải chi tiết:

1. camera 2. Morocco 3. single 4. taxi 5. December

Bài 5

5. Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 or 4?

(Nghe một câu chuyện có thật. Nhìn vào bản đồ và xác định lộ trình mà Sandy Valdivieso và chồng đã bay. Nó là 1, 2, 3 hay 4?)

1   They flew from A to B to C to D.

2   They flew from A to C to D to B.

3   They flew from A to C to D to C to B.

4   They flew from A to C to D to C to A.

Phương pháp giải:

Bài nghe

Sandy Valdivieso and her husband were looking forward to their holiday in Africa. They had tickets for a Turkish Airlines flight from Los Angeles to Dakar, the capital of Senegal in West Africa. However, an airline mix-up sent them 11,000 kilometres away from their destination to another continent. They boarded their flight at Los Angeles International Airport in the USA. But unfortunately, an airline employee at the airport accidentally entered the wrong three-letter airport code into the flight booking system. The code for Dakar is DKR. But the employee entered DAC, which is the code for Dhaka, the capital of Bangladesh, in Asia.

The first leg of their flight to Istanbul in Turkey went smoothly, but it was the second leg of the trip that sent them off in the wrong direction. From Turkey, they headed East rather than West.

At first, Sandy and her husband did not notice that there was a problem. When the flight attendant said they were heading to Dhaka, they thought she was saying ‘Dakar’ with a Turkish accent. Several hours into the trip they woke up from a long sleep and noticed the inflight map showed the plane over the Middle East. They then realised the plane was full of passengers who looked Asian, not African. That’s when they knew that there was a serious mistake. But there was nothing they could do about it: they had to continue all the way to Bangladesh!

Once on the ground, it took several hours for the airline to confirm the mistake was their fault. They apologized to Sandy and her husband and 12 hours later, they flew them back to Istanbul. From there, they took the correct plane to Senegal. To say sorry, Turkish Airlines offered the passengers two free economy class tickets to any destination it flies to.

Bài dịch 

Sandy Valdivieso và chồng đã mong chờ kỳ nghỉ của họ ở châu Phi. Họ đã có vé cho một chuyến bay của Turkish Airlines từ Los Angeles đến Dakar, thủ đô của Senegal ở Tây Phi. Tuy nhiên, một vụ hỗn hợp của hãng hàng không đã đưa họ cách điểm đến của họ 11.000 km, đến một lục địa khác. Họ đáp chuyến bay của họ tại Sân bay Quốc tế Los Angeles, Hoa Kỳ. Nhưng không may, một nhân viên hàng không tại sân bay đã vô tình nhập sai mã sân bay gồm ba chữ cái vào hệ thống đặt vé máy bay. Mã của Dakar là DKR. Nhưng nhân viên đã nhập DAC, mã của Dhaka, thủ đô của Bangladesh, ở châu Á.

Trận lượt đi của họ đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ, nhưng trận lượt về đã khiến họ đi chệch hướng. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, họ đi về hướng Đông chứ không phải hướng Tây.

Lúc đầu, Sandy và chồng không nhận thấy rằng có vấn đề. Khi tiếp viên hàng không nói rằng họ đang đến Dhaka, họ nghĩ rằng cô ấy đang nói ‘Dakar’ với giọng Thổ Nhĩ Kỳ. Vài giờ sau chuyến đi, họ thức dậy sau một giấc ngủ dài và nhận thấy bản đồ trên máy bay cho thấy máy bay qua Trung Đông. Sau đó, họ nhận ra máy bay đầy hành khách trông là người châu Á, không phải người châu Phi. Đó là khi họ biết rằng có một sai lầm nghiêm trọng. Nhưng họ không thể làm gì được: họ phải tiếp tục đến Bangladesh!

Khi có mặt trên mặt đất, hãng hàng không phải mất vài giờ để xác nhận sai sót là do lỗi của họ. Họ xin lỗi vợ chồng Sandy và 12 giờ sau, họ bay trở lại Istanbul. Từ đó, họ đáp máy bay chính xác đến Senegal. Để nói lời xin lỗi, Turkish Airlines cung cấp cho hành khách hai vé hạng phổ thông miễn phí đến bất kỳ điểm đến nào mà hãng bay đến.

Lời giải chi tiết:

3   They flew from A to C to D to C to B.

(Họ bay từ A đến C đến D đến C đến B.)

Thông tin: 

- They had tickets for a Turkish Airlines flight from Los Angeles to …=> Los Angeles

(Họ đã có vé cho một chuyến bay của Turkish Airlines từ Los Angeles đến… => Los Angeles)

- The first leg of their flight to Istanbul in Turkey went smoothly => Istanbul

(Lượt đi của họ đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra suôn sẻ => Istanbul)

- When the flight attendant said they were heading to Dhaka => Dhaka

(Khi tiếp viên hàng không nói rằng họ đang đến Dhaka => Dhaka)

- They flew them back to Istanbul => Istanbul

(Họ đã bay chúng trở lại Istanbul => Istanbul)

-  From there, they took the correct plane to Senegal. => Dakar

(Từ đó, họ đáp máy bay chính xác đến Senegal. => Dakar)

Bài 6

6. Listen again. Are the sentences true (T) or false (F)?

(Lắng nghe một lần nữa. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

1   Sandy Valdivieso and her husband wanted to visit Africa, not Asia. ◻

2   Their journey went wrong because an employee made a mistake at the airport in Istanbul. ◻

3   They realised something was wrong as soon as the plane left Istanbul. ◻

4   They saw the location of the plane on a map while they were flying. ◻

5   They were in Bangladesh for more than twelve hours. ◻

6   They never managed to get to Senegal. ◻

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. F 4. T 5. F 6. F

1   Sandy Valdivieso and her husband wanted to visit Africa, not Asia. => TRUE

(Sandy Valdivieso và chồng muốn đến thăm châu Phi chứ không phải châu Á.)

Thông tin: “Sandy Valdivieso and her husband were looking forward to their holiday in Africa.”

2   Their journey went wrong because an employee made a mistake at the airport in Istanbul. => FALSE

(Hành trình của họ gặp trục trặc vì một nhân viên đã mắc lỗi tại sân bay ở Istanbul.)

Thông tin: “They boarded their flight at Los Angeles International Airport in the USA.”

3   They realised something was wrong as soon as the plane left Istanbul. => FALSE

(Họ nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi máy bay rời Istanbul.)

Thông tin: “At first, Sandy and her husband did not notice that there was a problem.”

4   They saw the location of the plane on a map while they were flying. => TRUE

(Họ nhìn thấy vị trí của chiếc máy bay trên bản đồ khi đang bay.)

Thông tin: “Several hours into the trip they woke up from a long sleep and noticed the inflight map showed the plane over the Middle East.”

5   They were in Bangladesh for more than twelve hours. => FALSE

(Họ đã ở Bangladesh hơn mười hai giờ.)

Thông tin: “Once on the ground, it took several hours for the airline to confirm the mistake was their fault.”

6   They never managed to get to Senegal. => FALSE

(Họ không bao giờ đến được Senegal.)

Thông tin: “they flew them back to Istanbul. From there, they took the correct plane to Senegal.”

 • 7D - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. How do these tenses / model verbs change in reported speech. 2. Circle the correct words. 3. How do these references to time and place change in reported speech? 4. Complete the text with said or told. 5. Rewrite the sentences as reported speech. If necessary, change the pronouns, possessive adjectives and references to time and place. 6. Read the reported conversation between two identical twins. Write the direct speech below.

 • 7E - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the text with the words below. 2. Match the two halves of the compounds. 3. Complete the sentences with the compounds in exercise 2. 4. Read the Vocab boost! box. Study the dictionary extract below and answer the questions. 5. Use a dictionary to find compounds that include these words.

 • 7F - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the holiday-related compound nouns. Use the words below. which of them are written as one word? 2. Read the texts. Are the sentences true (T) or false (F)? 3. Read the Reading Strategy. For questions 1-4, choose the correct option (a-d).

 • 7G - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the tourist attractions with a, e, i, o and u. 2. Put the phrases into the correct groups. 3. Complete the sentences with the words below. 4. Listen to two people discussing a trip to a city. Choose the correct answers. 5. Read the Speaking Strategy and the task below. Then make notes on each of the four points. 6. Now do the task from exercise 5 using your notes.

 • 7H - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the collocations with the verbs below. 2. Read the blog post. Find two more activities you can add to 1-4 in exercise 1. 3. Read the Writing Strategy. Then find these sentences in the blog post. What word or words did the writer omit from the start? 4. Read the sentences below. Cross out the words which could be omitted to make them more informal. 5. Read the task. Then prepare to write your blog post by inventing answers to questions 1-5 below. 6. Write your blog post using your not

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close