Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 3 trang 105, 106

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tiết 3 trang 105, 106 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Câu 1: Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 - 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm học 2004 - 2005.

a)   Năm học 2000 - 2001

-  Số trường :13859

-  Số học sinh: 9 741 100

-   Số giáo viên: 355 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,2%

b)   Năm học 2001 - 2002

-  Số trường: 13 903

-  Số học sinh: 9 315 300

-   Số giáo viên: 359 900

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 15,8%

c)   Năm học 2002

-  Số trường: 14 163

-  Số học sinh: 8 815 700

-  Số giáo viên: 363 100

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 16,7%

d)   Năm học 2003 - 2004

-   Số trường: 14 346

-  Số học sinh: 8 346 000

-   Số giáo viên: 366 200

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 17,7%

e)   Năm học 2004 - 2005

-   Số trường: 14 518

-   Số học sinh: 7 744 800

-   Số giáo viên: 362 400

-  Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

Phương pháp giải:

Bước 1 : Kẻ bảng thống kê, biết rằng bảng đó có 5 cột dọc, 5 hàng ngang :

- 5 cột dọc :

1) Năm học

2) Số trường

3) Số học sinh

4) Số giáo viên

5) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số

- 5 hàng ngang

1) 2000-2001

2) 2001 - 2002

3) 2002 - 2003

4) 2003 - 2004

5) 2004 - 2005

Điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong bảng dưới đây:

(1) Năm học

(2) ...

(3) ...

(4)...

(5)...

(1) 2000-2001

...

...

... ...

(2)...

...

... ... ...

(3)...

... ... ... ...

(4)...

...

... ... ...

(5)...

...

... ...

...

Bước 2 : Điền các số liệu thống kê vào bảng trên.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

 

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

 

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

 

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

□ Tăng

□ Giảm

□ Lúc tăng lúc giảm

Phương pháp giải:

Em quan sát bảng đã lập ở bài tập 1, sử dụng số liệu trong bảng để hoàn thành bài tập này.

Lời giải chi tiết:

Qua bảng thống kê, em rút ra những nhận xét gì ? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng: 

a) Số trường hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng

b) Số học sinh hằng năm tăng hay giảm ?

X Giảm

c) Số giáo viên hằng năm tăng hay giảm ?

X Lúc tăng lúc giảm

d) Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số hằng năm tăng hay giảm ?

X Tăng

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107

  Giải bài tập bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 4 trang 107 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó.

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109

  Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 5 trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165), thực hiện các yêu cầu ở dưới :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109

  Giải câu a, b bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 6 trang 109 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Bài tập: Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu theo một trong các đề bài sau :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 7 trang 110, 111 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

 • Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112

  Giải đề văn bài Ôn tập cuối học kì 2 - Tuần 35 - Tiết 8 trang 112 VBT tiếng việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. (Lập dàn ý chi tiết)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close